เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจ  เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548

วัตถุประสงค์  เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ  ควบคุมงาน  จัดหาและติดตั้ง (Design , Consultant , Provided and Installation )  ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร   (Electrical and Communication System)    ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (Sanitary and Fire protection System)  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ( Air condition and Ventilation System)

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา ด้วยความพร้อมและความมีศักยภาพขององค์กร ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กร  ทำให้องค์กรพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลงานมากมาย   จากความพึงพอใจของลูกค้าเจ้าของโครงการที่ได้ตอบรับ  และมอบความไว้วางใจ ความมั่นใจต่อการให้บริการงานโครงการทุกขนาด ด้วยคุณภาพ และได้มาตรฐานตลอดมา และด้วยความตั้งใจในการให้บริการงานที่มีคุณภาพสูงสุด ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  และการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร  และพัฒนาช่างฝีมืออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมทั้งการให้บริการ ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าทุกคน

  

 

 รับติดตั้งระบบไฟ้าและสื่อสาร  ติดตั้งระบบแอร์  ระบบปรับอากาศ  ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง  ติดตั้งงานไฟฟ้าโรงงาน งานไฟฟ้าแรงสูง งานไฟฟ้าแรงต่ำ  ติดตั้งระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบแอร์ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล รับเหมาะระบบดับเพลิง งานระบบไฟอลาม ไฟ้าใรงงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ  

 

 

Visitors: 23,146