เกี่ยวกับเรา

 COMPANY  INFORMATION

 

 

              พันธกิจ      :    ทำตามความต้องการของลูกค้า

                            ด้วยบริการที่มีคุณภาพ  บนความปลอดภัยสูงสุด

 

 ชื่อของบริษัท

(Name Of Company) 

   บริษัท  พี. ซิสเท็ม  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด

  P.System Engineering Co.,Ltd

 ธุรกิจของบริษัท(Field of operation)

   ติิดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร  รับเหมาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสาร

   ติดตั้งระบบไฟ้าและสื่อสาร   รับเหมาระบบแอร์และปรับอากาศ

   รับเหมาะระบบประปา (ระบบสุขาภิบาล)

   ติดตั้งระบบดับเพลิง  

 สัญลักษณ์ของบริษัท  

(Company’s Logo)

  

 ที่อยู่     

(Address)          

  87/28-29 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

  87/28-29 Surao khlong Nueng 6 Alley, ฺBang Chan, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510

ทุนจดทะเบียน

(Registered  Capital)

  5,000,000.00 บาท   ( ห้าล้านบาทถ้วน )

 จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่

(Date Of Incorporation)

  9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

(Commercial Registration No.)       

  0105548020047

 

 

Visitors: 25,801