บริการ

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า  รับเหมาระบบแอร์ รับเหมาระบบประปา  

ออกแบบ ให้คำปรึกษา ควบคุม จัดหาและติดตั้ง  (Design, Consultant, Provided and Installation)

1. 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( Electrical and Communication System )

 

o   ระบบไฟฟ้าแรงสูง  HIGH  VOLTAGE  ELECTRICAL  SYSTEM

o   ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ  LOW  VOLTAGE  ELECTRICAL  SYSTEM

o   ระบบหม้อแปลงไฟ้า TRANSFORMER

o   GENNERATOR

o   ELECTRICAL  &  COMMUINICATION  SYSTEM

o   TELEPHONE   SYSTEM

o   SOUND  &  PAGING  SYSTEM

o   FIRE  ALRAM  SYSTEM

o   CLOSED  CIRCUIT  TELEVISION  SYSTEM

o   MASTER  ANTENNA  &  SATELLITE  TELEVISION  SYSTEM

o   LIGHTNING  PROTECTION  &  GROUNDING  SYSTEM

o   COMPUTER  &  DATA  COMMUNICATION  SYSTEM

o   ACCESS  CONTROL

 

2

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ( Sanitary and Fire protection System )

 

o   COLD WATER PIPE ( GSP-M )

o   SOIL , WASTE & VENT PIPE

o   HOT WATER PIPE

o   SANITARY WARE

o   RECHECK OLD SYSTEM

 

3

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ( Air condition and Ventilation System )

 

o   A/C EQUIPMENT

o   A/C REFRIGERANT PIPING WORK

o   VENTILATION  FAN

o   DUCTING  WORK

o   ELECTRIC & CONTROL WORK

o   MISCELLANEOUS  WORK

 

 

 • ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า

  โครงการ Communication Mall บางละมุง
 • วางท่อร้อยสายงานไฟฟ้า

  โครงการ Community Mall บางละมุง จ.ชลบุรี
 • ทดสอบระบบไฟฟ้า

  โครงการ Community Mall บางละมุง จ.ชลบุรี
 • งานระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า

  ปี 2560
  โครงการ POF.PACIFIC CO.,LTD.
 • งานระหว่างดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

  ปี 2560
  โครงการ POF.PACIFIC CO.,LTD.
 • งานระหว่างดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

  ปี 2560
  โครงการ POF.PACIFIC CO.LTD.
 • งานระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า

  โครงการอาคารสำนักงาน บ.เปเปอร์เมท
 • งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

  โครงการอาคารสำนักงาน บ.เปเปอร์เมท
 • งานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง

  โครงการ อาคารสำนักงาน บ.เปเปอร์เมท
 • งานระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า

 • งานระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า

 • งานระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Visitors: 25,803