ผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเหมาระบบไฟฟ้าครบวงจร  ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน  งานไฟฟ้าคลังสินค้า  งานไฟฟ้าอาคารโรงงาน  งานไฟฟ้าภายในอาคารที่พักอาศัย งานไฟฟ้าSHOW ROOM  งานไฟฟ้าอาคารโรงพยาบาล   งานไฟฟ้าโรงแรมคอนโดมิเนียม  งานไฟฟ้าหอประชุม  งานไฟฟ้าภายในอาคารมหาวิทยาลัย  งานไฟฟ้าภายในอาคารโรงพยาบาล  งานแอร์อาคารคลังสินค้า  งานแอร์อาคารสำนักงาน  งานระบบปรับอากาศอาคารที่พักอาศัย งานแอร์คอนโดมิเนียม  งานแอร์อาคารหอประชุม  งานระบบปรับอากาศศห้างสรรพสินค้า

 

 

 

 

Visitors: 25,801