ระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ( Sanitary and Fire protection System )

o    COLD WATER PIPE ( GSP-M )

o   SOIL , WASTE & VENT PIPE

o   HOT WATER PIPE

o   SANITARY WARE

o   RECHECK OLD SYSTEM

ติดตั้งและวางระบบประปา    รับเหมาระบบประปา   ติดตั้งวางระบบดับเพลิง  รับเหมาวางระบบดับเพลิง

Visitors: 25,803